โมเดล AI แนะนำฟอนต์ส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุงการอ่านและการเข้าถึงแบบดิจิทัล

นักวิจัยด้านความสามารถในการอ่านของ UCF ได้ทำงานร่วมกับทีม Adobe เกี่ยวกับโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อให้คำแนะนำแบบอักษรที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งช่วยปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลและปรับปรุงประสบการณ์การอ่านส่วนบุคคล ทีมงานประกอบด้วยวิศวกรและนักวิจัยของแมชชีนเลิร์นนิงของ Adobe ซึ่งร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ด้านการมองเห็น นักพิมพ์ดีด นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และนักวิจัยด้านความสามารถในการอ่านของ UCF เพื่อศึกษาโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงของ Adobe ที่รู้จักกันในชื่อ FontMART ผลงานของพวกเขาได้รับการตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆนี้ในวารสาร ACM...